Kunsthal Spritten / Kunsthal Spritten X Kulturmødet Mors  / 18.3-31.12 2026
Menu
/

Kunsthal Spritten 2024 ©
Åbner i 2026

Spritten, C. A. Olesensgade 1
9000 Aalborg, Denmark

Kunsthal Spritten modtager
driftstilskud fra Aalborg Kommune.

© Kunsthal Spritten 2022. All Rights Reserved
18.03 2024-31.12 2026

Kunsthal Spritten X Kulturmødet Mors

Nyt samarbejde vil styrke fællesskab, nysgerigheden og den åbne dialog med samtidskunsten i centrum

Nyt samarbejde vil styrke fællesskab, nysgerigheden og den åbne dialog med samtidskunsten i centrum

Kunsthal Spritten og Kulturmødet Mors har indgået en treårig samarbejdsaftale med det formål at skabe involverende publikumsoplevelser og møder med samtidskunsten i centrum på tværs af alder, ophav, køn og forudsætninger. Med samarbejdet understøtter de to kulturaktører det kulturpolitiske sigte i Region Nordjylland om at flere borgere skal have glæde af attraktive kunstilbud og kunsten skal bidrage til en styrket regional indsats omkring samfundets aktuelle udfordringer.

I perioden 2024-2026 går Kunsthal Spritten og Kulturmødet Mors sammen om et kunstprogram, der hvert år har en tematisk ramme, der folder en aktuel problemstilling ud med samtidskunsten som katalysator. For 2024 er temaet udveksling.

Med afsæt i udveksling som konkret og filosofisk begreb skaber den dansk-marokkanske billedkunstner Maria Nørholm Ramouk (f. 1991) værket If you have much, give of your wealth; if you have little, give of your heart til Kulturmødet i 2024. Teltets nomadiske karakter resonerer med kunsthallens temporale og husvilde vilkår den kommende tid.

Værket er et upcyclet telt, der omkom i stormen Bodil i efteråret 2023, som Ramouk i samarbejde med Cirkus Panik Teltmageri bearbejder kunstnerisk bl.a. med den langsommelige proces omkring plantefarvning. For Ramouk er tid – som ressource – en selvstændig pointe, der går igen i hendes praksis. Værket inviterer derfor også gæsterne til at give sig tid. Tid til at sanse, tid til at reflektere ved fysisk at slå sig ned og tage ophold i de bløde tekstiler.

Ramouks værk er selv ramme for udveksling af andre kunstneriske indslag og debatter under Kulturmødet. I samarbejde med Kunsthal Spritten kuraterer Ramouk en længere samtale med bl.a. Moussa Mchangama, der bringer viden, andre perspektiver og stemmer frem. Programmet for Kulturmødet 2024 opdateres løbende. Hold dig opdateret med vores nyhedbrev!

For yderligere information og pressemateriale kontakt:

Kunsthal Spritten, Signe Cecilie Jochumsen: sj@kunsthalspritten.dk - 22813616

Kulturmødet Mors, Caspar Ryttergaard: cr@kulturmodet.dk - 24879731

  

OM DET TREÅRIGE SAMARBEJDE MED KULTUR MØDET MORS UDTALER SIGNE CECILIE JOCHUMSEN OG BIBI HENRIKSEN SAUGMAN FRA KUNSTHAL SPRITTEN:

”Som en kunsthal i sin vorden er vi stolte af at etablere et strategisk samarbejde med så stærk og relevant en aktør som Kulturmødet Mors. Vi deler et fælles kulturpolitisk sigte for regionen med Kulturmødet Mors samt en grundlæggende tro på, at vi ved at gå sammen, kan styrke arbejdet yderligere med at skabe kulturoplevelser af høj kvalitet for en bred målgruppe. Det er desuden vores håb, at samarbejdet de kommende tre år, vil styrke forbindelserne, den åbne dialog og fællesskabet på tværs af regionen og resten af landet, og med Maria Nørholm Ramouks bidrag i år, er vi helt overbeviste om, at vi kommer godt fra start med udvekslingen.”

  

TRINE BANG, DIREKTØR FOR KULTURMØDET MORS UDTALER:

"Kulturmødet er Danmarks samlingssted for samtalen om kunst og kultur. Et strategisk samarbejde med Kunsthal Spritten over de næste år er med til at sikre, at kunsten er til stede, når vi taler om den. Og med en fælles ambition om at bringe kunsten uden for sine vante rammer og skabe nærværende møder mellem kunstnere og mennesker på tværs af geografi, generationer og samfundslag, så er partnerskabet, det perfekte match. Jeg glæder mig til at opleve ambitionerne folde sig ud allerede til august."

del

entré

gratis

åbningstider

TBA

lokation

Kulturmødet Mors

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev

Kunsthal Spritten 2024 ©
Åbner i 2026

Spritten, C. A. Olesensgade 1
9000 Aalborg, Denmark

Kunsthal Spritten modtager
driftstilskud fra Aalborg Kommune.

loading